Хочу присоединиться к команде


Выберите файл  Байланыштар 720001, г. Бишкек, ул. Турусбекова, 109/1

  Өнөктөштөрлөргө

  +996 31 296 26 24

  welcome@delta-m.kg

  Талапкерлерге

  +996 31 296 26 24

  hr@delta-m.kg

  Карызкөрлөргө

  debts@delta-m.kg

  Консалтинг жана аутсорсинг

  Карыздарды өндүрүү жана проблемалуу активдерди башкаруу – бул, биз жакшы билген, сапаттуу аткарган жана 10 жылдан ашык убакытта алектенген иш. Бул мезгилдин аралыгында операциялык процесстерди уюштуруу, ИТ- камсыздоо, HR, юридикалык ыкмалар боюнча эбегейсиз көп тажрыйба топтолду.

  Биз сиздер менен «best practice» биргелешкен консалтинг долбоорлор түрүндө карыздарды өндүрүүнү чарбалык ишкердиктин баардык тармактарында жээ анын каалаган бөлүгүндө комплекстүү системасын түзүү боюнча иш жүргүзүүгө ыраазыбыз. Кызматкерлер үчүн окуу уюштуруп, кардарлар менен натыйжалуу превентивдүү байланыш шаймандары менен тааныштырабыз.

  Ар кандай долбоорлорду баштоо алдында биз сиздердин компанияңардагы болгон процесстерди кылдаттык менен иликтеп чыгабыз. Биз аткарган кызматтардын акысы түздөн түз сиздер божомолдогон жыйынтыкка жараша болот.